orlistat giảm cân hiệu quả không

Điều cần biết về thuốc giảm cân orlistat

Thuốc chống đông đường uống: Khi dùng đồng thời warfarin hay các thuốc chống đông khác cùng với thuốc giảm cân orlistat, nên theo dõi